start arrow tenis arrow regulamin
Drukuj
FAMILY CUP 2019
XXIII TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH DEBLACH i MIKSTACH 
    
REGULAMIN 
  
§ 1 
Zawody Family Cup są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w Tenisie. Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie Family Cup, 
  
§ 2 
Celem zawodów jest upowszechnienie sportu rodzinnego oraz turniejów tenisowych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny. 
  
§ 3 
Zawody składają się z 5 eliminacji regionalnych, turnieju międzynarodowego oraz finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w okresie maj - sierpień 2019 zaś finał 17-18 sierpnia w Redzie. 
§ 4 
Warunki uczestnictwa: 
1.     Prawo uczestnictwa mają wszyscy tenisiści-amatorzy, bez ograniczeń wiekowych. 
Amatorem jest każda osoba mająca powyżej 35 lat, a spośród młodszych - spełniająca następujące warunki: 
-     osoba poniżej 19 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w roku 
-  poprzedzającym zawody na końcowej rocznej liście PZT na miejscach od 1 do 100              włącznie, 
-  osoba w wieku 19 - 35 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w ciągu 2 lat poprzedzających zawody na końcowych rocznych listach PZT na miejscu od 1 do 100 włącznie.         
2. Prawo startu uzyskuje się po zgłoszeniu się u organizatorów eliminacji regionalnych i wniesieniu opłaty startowej. Wysokość opłaty ustala właściwy organizator. 
3.   W finale ogólnopolskim Family Cup startują po 4 pary w deblu mężczyzn i mikście oraz 1 para w deblu kobiet z każdych zawodów eliminacyjnych, w tym ewentualnie pary Mistrzów Polski z poprzedniej edycji. 
    
§ 5 
Konkurencje zawodów: 
1. Mikst (gra mieszana), w której w pierwszej kolejności mogą startować: małżeństwa, ojciec z córką, matka z synem, rodzeństwo, dziadek z wnuczką, babcia z wnukiem. 
2.   Debel (gra podwójna) mężczyzn, w której w pierwszej kolejności mogą startować: ojciec z synem, dziadek z wnuczkiem, dwaj bracia. 
3.   Debel (gra podwójna) kobiet, w której w pierwszej kolejności mogą startować: matka z córką, babcia z wnuczką, dwie siostry. Warunkiem przeprowadzenia tej konkurencji jest zgłoszenie się do turnieju regionalnego, co najmniej 4 par. Do turnieju ogólnopolskiego kwalifikują się zwyciężczynie zawodów regionalnych. Warunkiem przeprowadzenia finału ogólnopolskiego jest rozegranie turniejów deblowych kobiet w co najmniej 4 regionach. 
4. Nowość : wprowadza się nowe kategorie j/w  pkt 1-3 dla osób niepełnosprawnych.
Jedna osoba może zgłosić się do dwu konkurencji - debla i miksta, a rodzina ma prawo startu w  trzech konkurencjach.   
Począwszy od 2009 roku w turnieju mogą brać również udział rodziny w prostej linii a więc: teść, teściowa, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, synowa, zięć, kuzynka, kuzyn itp. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują organizatorzy imprez – nasi partnerzy. 
UWAGA! Z racji mniejszej niż zazwyczaj eliminacji – mistrzostw regionalnych w 2019 roku dopuszczamy możliwość udziału uczestników w dowolnej eliminacji, bez względu na miejsce zamieszkania. 
  
§ 6 
Sposób przeprowadzania zawodów: 
1. Zawody „Family Cup" są rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem sportowym PZT. W rozgrywkach regionalnych rozstawieniu podlegają w pierwszej kolejności finaliści z roku poprzedniego. 
2. W zawodach regionalnych oprócz finałów o miejsca 1-2, rozegrane zostaną także spotkania o miejsca 3. Finaliści oraz zdobywca 3. miejsca kwalifikują się do finału ogólnopolskiego. O tym, kto będzie reprezentował region jako czwarty w czasie finału decyduje organizator. Może to być para, która zdobyła 4. miejsce, albo para wyłoniona w drodze losowania. 
3.   Prawo startu w finale bez konieczności udziału w eliminacjach mają mistrzowskie pary z poprzedniego roku przy zachowaniu zasady wymienionej w § 4 pkt. 3. 
4.   Jeśli w finale ogólnopolskim ze względów losowych nie może wystąpić jakaś para z eliminacji, prawo startu w finale ma para zajmujące kolejne miejsce w danej konkurencji. organizator regionalny ma prawo wytypować inną parę. 
5.   Organizator finału zobowiązany jest do zorganizowania turnieju pocieszenia, w którym biorą udział pary wyeliminowane w dwóch pierwszych rundach gier. 
6.   W eliminacjach regionalnych mecze rozpoczynają się od stanu 0:0 lub 2:2, zależnie od decyzji organizatora, w finale gra rozpoczyna się od stanu 0:0. 
7.   Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeśli naruszył regulamin zawodów, np. złożył nieprawdziwe oświadczenie w sprawie klasyfikacji na listach rankingowych.   
§ 7 
Ogłoszenie wyników: 
Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po zakończeniu zawodów.     
§ 8 
Nagrody: 
1.              Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody (dotyczy to zarówno eliminacji jak finału). 
2.       Obecność par na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej pary nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana para. 
  
§ 9 
Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar ufundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie  wręczany w czasie ogólnopolskiego finału.   

 § 10 
Koszty udziału oraz ubezpieczenie:
  
1.  Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek). 
2.    Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. 
3.  UWAGA: Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie i na własny koszt od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej (ubezpieczenie jest dobrowolne).
§ 11 
Protesty: 
Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli: 
1. Zostanie złożony przed zakończeniem rozgrywek i ogłoszeniem końcowych wyników. 
2.   Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).   
§ 12 
Terminy i miejsca zawodów zostaną ustalone przez organizatorów regionalnych i podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej oraz na stronie internetowej www.familycup.pl.    
§ 13 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

Kalendarz imprez

« < Maj 2021 > »
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja