Drukuj

“FAMILY CUP" 2020 – XXV JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA POLSKI

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I  SNOWBOARDZIE

 

 

 

REGULAMIN

 

 

§ 1

 

Zawody „Family Cup" są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w narciarstwie alpejskim  i snowboardzie. Głównym Organizatorem zawodów są: Sport Family Cup  i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorami regionalnymi są firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowy o organizację zawodów eliminacyjnych. Organizatorem finału w narciarstwie alpejskim i snowboardzie jest: Słotwiny Ski (Krynica), Stowarzyszenie Family Cup oraz Sport Family Cup. 

 

§ 2 

 

Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów narciarskich i snowboardowych, 

w których mogą uczestniczyć również całe rodziny.

Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe oraz rodzinnie.

 

§ 3

 

Zawody w 2020 składają się z 16 eliminacji regionalnych w narciarstwie alpejskim i snowboardzie oraz ogólnopolskiego finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w dniach od 4 stycznia 2020 do 28 lutego 2020, zaś finał: 1  marca 2020 w Krynicy

§ 4

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce i nie posiadające licencji zawodniczej PZN, PZS lub ISF, z wyjątkiem dzieci do 12 roku życia (rocznik 2008 włącznie). Byłych zawodników obowiązuje okres karencji. Jego długość jest różna w zależności od kategorii wiekowych.

Dopuszcza się start zawodników posiadających licencję, jednakże ich start odbywa się poza konkurencją.

Zgłoszenia na zawody Family Cup przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi.

Należy zapoznać się z załącznikiem do regulaminu RODO

  

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

2. Kategorie wiekowe:

W 2020 r. przyjmujemy następujące kategorie wiekowe:

Kobiety narty:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

A.                0-8 lat

2020-2012

  Bez karencji

B.                9-10 lat

2011-2010

Bez karencji

C.               11-12 lat

2009-2008

Bez karencji

D.               13-15 lat

2007-2005

3 lata karencji

E.               16-19 lat

2004-2001

3 lata karencji

F.               20-35 lat

2000-1985

5 lat karencji

G.               36-45 lat

1984-1975

5 lat karencji

H.                 46-55 lat

1974-1965  

5 lat karencji

I.                 56 lat -i starsze

1964 i wcześniej

5 lat karencji

 

Mężczyźni  narty:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

A.                0-8 lat

2020-2012

  Bez karencji

B.                9-10 lat

2011-2010

Bez karencji

C.               11-12 lat

2009-2008

Bez karencji

D.               13-15 lat

2007-2005

3 lata karencji

E.               16-19 lat

2004-2001

3 lata karencji

F.               20-35 lat

2000-1985

5 lat karencji

G.               36-45 lat

1984-1975

5 lat karencji

H.                 46-55 lat

1974-1965  

5 lat karencji

I.                 56 lat -i starsi

1964 i wcześniej

5 lat karencji

 

 

Kobiety snowboard:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

A.                0-18 lat

2020-2002

  Bez karencji

B.                19-35 lat

2001-1985

3 lata karencji

C.              36 i starsze

1984 i wcześniej

3 lata karencji

 

 

Mężczyźni snowboard:

KATEGORIA

ROCZNIKI

KARENCJA

A.                0-18 lat

2020-2002

  Bez karencji

B.                19-35 lat

2001-1985

3 lata karencji

C.              36 i starsi

1984 i wcześniej

3 lata karencji

 

 

W czasie finału ogólnopolskiego wprowadza się dodatkowe kategorie wiekowe:

 

-  w narciarstwie alpejskim: +65 lat, zarówno kategorii kobiet jak i mężczyzn, czyli od rocznika 1955 włącznie

 

- w snowboardzie: kategoria do 19 lat zostaje podzielona na dwie, a więc do 14 lat (do rocznika 2006 r. włącznie) i 15 – 18 lat (roczniki 2005 – 2002).

 

§ 6

 

Klasyfikacja rodzinna. UWAGA ZMIANA

1. Reprezentację rodzinną (narciarstwo alpejskie) stanowią trzy osoby, z góry, przy zgłoszeniu wyznaczone przez kapitana rodziny i zgłoszone w jednej konkurencji - osobno dla slalomu narciarskiego, natomiast w przypadku snowboardu będą to dwie osoby, pomiędzy którymi zachowana jest różnica pokoleń.

2. W klasyfikacji rodzinnej – narciarstwo alpejskie - mogą startować tylko następujące trzyosobowe składy:

• ojciec, matka, dziecko,

• dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka. rodzic , dziecko, dziecko

• rodzic , dziecko, dziecko

 

Natomiast w klasyfikacji rodzinnej – snowboard - możliwe są tylko kombinacje:

• rodzic - dziecko,

• dziadek lub babcia - wnuczka lub wnuk.

3. Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki - macochy.

4. W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny.

5. W klasyfikacji rodzinnej (narciarstwo alpejskie i snowboard) w eliminacjach regionalnych o kolejności decyduje suma czasów zdobytych przez poszczególnych członków rodzin w swoich kategoriach wiekowych.

6. W finale ogólnopolskim do klasyfikacji rodzinnej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie liczy się łączny czas przejazdów członków reprezentacji danej rodziny, uzyskany na trasie osobnego slalomu giganta ustawionego tylko dla reprezentacji rodzinnych.

7. W przypadku niemożności (z przyczyn obiektywnych) rozegrania w finale ogólnopolskim konkurencji rodzinnej:

- w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, klasyfikacja rodzinna zostanie przeprowadzona na podstawie sumy czasów przejazdów w kategoriach indywidualnych, tak jak w eliminacjach regionalnych. 

8. W zawodach mogą brać udział większe niż 3-osobowe reprezentacje rodzin, ale przy zgłoszeniu kapitan rodziny z góry zgłasza organizatorowi podstawowy, 3-osobowy (lub 2 osobowy - snowboard) skład, który liczyć się będzie w klasyfikacji rodzinnej.

 

§ 7

 

Zasady kwalifikacji do finału ogólnopolskiego.

1. Z każdej konkurencji i w każdej grupie wiekowej z zawodów regionalnych do finału kwalifikują się:

3 pierwsze zawodniczki i 3 pierwszych zawodników, jeśli liczba uczestników na eliminacji była nie większa niż 150 osób,

• po 4 osoby jeśli liczba uczestników wynosiła od 151 -200 osób,

• po 5 osób, jeśli liczba uczestników wynosiła ponad 200 osób.

Do finału kwalifikują się również 4 najlepsze rodziny z każdej eliminacji regionalnej, nawet wtedy, kiedy nikt z danej reprezentacji rodzinnej nie awansuje z klasyfikacji indywidualnej. Wyjątek stanowią województwa: dolnośląskie, śląskie i małopolskie, które z racji obiektywnego potencjału sportowego na mapie administracyjnej kraju mają prawo wystawić w finale po 5 osób w każdej kategorii wiekowej indywidualnej i 5 najlepszych rodzin.

Udział w finale ogólnopolskim należy potwierdzić i zgłosić do organizatora regionalnego. Samo zakwalifikowanie się do finału jest niewystarczające do wpisania na listę startową podczas finału ogólnopolskiego.

2. W przypadku, gdy w eliminacjach startuje co najmniej 10 rodzin, do finału wchodzi dodatkowo jedna rodzina wyłoniona w wyniku losowania.

3. Ponadto prawo startu w finałach mają zdobywcy „żółtych koszulek” - Mistrzowie Polski z poprzedniego roku, pod warunkiem potwierdzenia udziału w finale u organizatora regionalnego. 

* Organizator główny zastrzega sobie możliwość przyznania „dzikich kart” uczestnictwa w finale.

4. W przypadku braku możliwości rozegrania eliminacji regionalnej kapitanowie ekip sami ustalają reprezentacje na finał ogólnopolski.

5. Zapisy – zgłoszenia na finał dokonywane są na dwa dni przed zawodami tj. do 28.02.2020(włącznie). Zgłoszenia na ogólnopolski finał przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi.

Uwaga: z powodów technicznych organizator nie przyjmuje zgłoszeń w dniu zawodów!

 

§ 9

 

1. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody. Rozdanie nagród rzeczowych do losowania odbywać się będzie na zasadzie konkursu wiedzy na temat Family Cup i regionu, gdzie odbywają się zawody.

2.Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

3.Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z Organizatorami Regionalnymi.

 

§ 10

 

Klasyfikacja Pucharu Polski.  – UWAGA ZMIANA

 

Pragnąc stworzyć możliwość startu uczestnikom zawodów „Family Cup” nie tylko w swojej regionalnej imprezie wprowadza się punktację Pucharu Polski na następujących zasadach:

1. Do klasyfikacji liczy się udział zawodnika lub rodziny minimum w trzech imprezach (jedną z imprez może być finał) zimowej edycji „Family Cup”. 

2. Na poziomie eliminacji – mistrzostw regionalnych uczestnicy zawodów spoza regionu, dla którego organizowane są zawody biorą udział na zasadzie „poza konkursem” (nie otrzymują pucharów, dyplomów, nie zabierają miejsc uprawniających do udziału w finale ogólnopolskim), ale biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych. 

3. Jeżeli kalendarz zimowej edycji Family Cup przewiduje więcej niż jedną eliminację-mistrzostwa regionalne w danym województwie, wtedy do klasyfikacji Pucharu Polski liczone są punkty tylko z pierwszych dwóch imprez w tym województwie (patrz § 11)

4. Uczestnicy biorą udział w „nie swoich” eliminacjach w zgłoszeniu zaznaczając chęć udziału w klasyfikacji Pucharu Polski.

5. Punktacja. 

a) Podczas każdych zawodów zawodnicy zdobywają punkty w klasyfikacji tak jak w pucharze świata tabela poniżej :

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

100

80

60

50

45

40

36

32

29

26

24

22

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

b) Punktacja będzie liczona za najlepszych 6 edycji regionalnych w sezonie i dodatkowo można punktować podczas Mistrzostw Polski, na których każdy uczestnik zdobywa 100 pkt. niezależnie od uzyskanego rezultatu.

c) Punktacja rodzinna jest identyczna jak punktacje indywidualne. 

d) Podczas Mistrzostw Polski będzie wywoływany zwycięzca Pucharu Polski.

6. Trzy pierwsze osoby z każdej kategorii wiekowej i trzy pierwsze rodziny otrzymują puchary.

 

§ 11

 

Uwaga (dotyczy eliminacji dla województw warmińsko-mazurskiego): 

W związku ze zwiększającą się liczbą eliminacji tego samego województwa, zostaje wprowadzona zasada, że startujący w więcej niż jednych eliminacjach-mistrzostwach regionalnych w danym województwie zostanie sklasyfikowany na pierwszej w kolejności imprezie, w której będzie uczestniczył w danym województwie, zaś w pozostałych uczestniczyć będzie tylko w klasyfikacji Pucharu Polski. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego punkty Pucharu Polski przyznawane są tylko w dwóch pierwszych imprezach danego zawodnika.

 

§ 12

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar ufundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie  wręczany w czasie ogólnopolskiego finału.
 

 

§ 13

 

Koszty udziału i ubezpieczenie

 

1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt. 

2.Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej  przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek). 

3. Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

4. Organizator regionalny ma prawo do pobierania kaucji za numery  startowe, zwracanej  po oddaniu numeru.

5. UWAGA: Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie i na własny koszt od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej (ubezpieczenie jest dobrowolne).

 

 

§ 14

 

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Narciarski Regulamin Sportowy (NRS) 2019/2020

 

 

 Załącznik do regulaminu, RODO

RODO – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Firmę Sport Family Cup Mikołaj Lalewicz z siedzibą w Kulerzowie 61 ; 32-031 Mogilany, (dalej „SFC”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Sport Family Cup Mikołaj Lalewicz; Kulerzów 61; 32-031 Mogilany NIP.: 944-220-51-52

2.        Telefoniczny kontakt z SFCjest możliwy pod numerem telefonu: 696 502 700 lub Adres e-mail: imprezy@familycup.com.pl

3.        Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia SFC przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)     umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;

b)    przygotowania i wydrukowania numerów startowych;

c)     przygotowania i wydania pakietów startowych;

d)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;

e)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;

f)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;

g)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;

h)    umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

i)      umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;

j)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów;

k)      w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem SFC umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje SFC w celu organizacji.

4.        Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez SFC przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych SFC.

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

6.        Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)       pracownicy i współpracownicy SFC;

b)      podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;

c)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;

d)      wolontariusze SFC;

e)      firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z SFC przy organizacji;

f)        hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje SFC w celu organizacji;

g)       pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;

h)      osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;

i)        użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu;

7.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2019 r.

8.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 

9.        W związku z przetwarzaniem przez SFC Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a.       prawo dostępu do treści danych;

b.       prawo do sprostowania danych;

c.       prawo do usunięcia danych;

d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

10.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez SFC Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12.    SFC nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 

13.    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SFC prosimy o    kontakt pod adresem mailowym  imprezy@familycup.com.pl 

 

 

Kalendarz imprez

« < Maj 2021 > »
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja
brugi150.png

karcher.png

logoVolaMlaczewski250.png