start arrow tenis arrow regulamin
Drukuj


FAMILY CUP 2016– XXTENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH DEBLACH i MIKSTACH

 

 

REGULAMIN

 

§ 1

Zawody Family Cup są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w Tenisie. Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie Family Cup,

 

§ 2

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu rodzinnego oraz turniejów tenisowych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.

 

§ 3

Zawody składają się z 5 eliminacji regionalnych, turnieju międzynarodowego oraz finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w okresie maj - sierpień 2014 zaś finał 22-24 sierpnia we Wrocławiu.

§ 4

Warunki uczestnictwa:

1.     Prawo uczestnictwa mają wszyscy tenisiści-amatorzy, bez ograniczeń wiekowych.

Amatorem jest każda osoba mająca powyżej 35 lat, a spośród młodszych - spełniająca następujące warunki:

-       osoba poniżej 19 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w roku

poprzedzającym zawody na końcowej rocznej liście PZT na miejscach od 1 do 100 włącznie,

-       osoba w wieku 19 - 35 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w ciągu 2 lat poprzedzających zawody na końcowych rocznych listach PZT na miejscu od 1 do 100 włącznie.        

2. Prawo startu uzyskuje się po zgłoszeniu się u organizatorów eliminacji regionalnych i wniesieniu opłaty startowej. Wysokość opłaty ustala właściwy organizator.

3.   W finale ogólnopolskim Family Cup startują po 4 pary w deblu mężczyzn i mikście oraz 1 para w deblu kobiet z każdych zawodów eliminacyjnych, w tym ewentualnie pary Mistrzów Polski z poprzedniej edycji.

 

 

§ 5

Konkurencje zawodów:

1. Mikst (gra mieszana), w której w pierwszej kolejności mogą startować: małżeństwa, ojciec z córką, matka z synem, rodzeństwo, dziadek z wnuczką, babcia z wnukiem.

2.   Debel (gra podwójna) mężczyzn, w której w pierwszej kolejności mogą startować: ojciec z synem, dziadek z wnuczkiem, dwaj bracia.

3.   Debel (gra podwójna) kobiet, w której w pierwszej kolejności mogą startować: matka z córką, babcia z wnuczką, dwie siostry. Warunkiem przeprowadzenia tej konkurencji jest zgłoszenie się do turnieju regionalnego, co najmniej 4 par. Do turnieju ogólnopolskiego kwalifikują się zwyciężczynie zawodów regionalnych. Warunkiem przeprowadzenia finału ogólnopolskiego jest rozegranie turniejów deblowych kobiet w co najmniej 4 regionach.

Jedna osoba może zgłosić się do dwu konkurencji - debla i miksta, a rodzina ma prawo startu w  trzech konkurencjach.

 

Począwszy od 2009 roku w turnieju mogą brać również udział rodziny w prostej linii a więc: teść, teściowa, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, synowa, zięć, kuzynka, kuzyn itp. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują organizatorzy imprez – nasi partnerzy.


UWAGA! Z racji mniejszej niż zazwyczaj eliminacji – mistrzostw regionalnych w 2014 roku dopuszczamy możliwość udziału uczestników w dowolnej eliminacji, bez względu na miejsce zamieszkania.

 

§ 6

Sposób przeprowadzania zawodów:

1. Zawody „Family Cup" są rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem sportowym PZT. W rozgrywkach regionalnych rozstawieniu podlegają w pierwszej kolejności finaliści z roku poprzedniego.

2. W zawodach regionalnych oprócz finałów o miejsca 1-2, rozegrane zostaną także spotkania o miejsca 3. Finaliści oraz zdobywca 3. miejsca kwalifikują się do finału ogólnopolskiego. O tym, kto będzie reprezentował region jako czwarty w czasie finału decyduje organizator. Może to być para, która zdobyła 4. miejsce, albo para wyłoniona w drodze losowania.

3.   Prawo startu w finale bez konieczności udziału w eliminacjach mają mistrzowskie pary z poprzedniego roku przy zachowaniu zasady wymienionej w § 4 pkt. 3.

4.   Jeśli w finale ogólnopolskim ze względów losowych nie może wystąpić jakaś para z eliminacji, prawo startu w finale ma para zajmujące kolejne miejsce w danej konkurencji. organizator regionalny ma prawo wytypować inną parę.

5.   Organizator finału zobowiązany jest do zorganizowania turnieju pocieszenia, w którym biorą udział pary wyeliminowane w dwóch pierwszych rundach gier.

6.   W eliminacjach regionalnych mecze rozpoczynają się od stanu 0:0 lub 2:2, zależnie od decyzji organizatora, w finale gra rozpoczyna się od stanu 0:0.

7.   Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeśli naruszył regulamin zawodów, np. złożył nieprawdziwe oświadczenie w sprawie klasyfikacji na listach rankingowych.

 

 

§ 7

Ogłoszenie wyników:

Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

 

 

§ 8

Nagrody:

 

1.            Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody (dotyczy to zarówno eliminacji jak finału).

2.         Obecność par na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej pary nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana para.

 

§ 9

 

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach, w co najmniej trzech z czterech edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje.  Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (17 rok z rzędu w 2014 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim.

 

 

§ 10

Koszty udziału

 

1.     Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).

2.     Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

 

 

§ 11

Protesty:

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:

1.   Zostanie złożony przed zakończeniem rozgrywek i ogłoszeniem końcowych wyników.

2.   Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

 

 

§ 12

Terminy i miejsca zawodów zostaną ustalone przez organizatorów regionalnych i podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej i radia oraz opublikowane w dwumiesięczniku „Sportowy Styl” i na stronie internetowej www.familycup.pl.

 

 

§ 13

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.


 

Kalendarz imprez

« < Luty 2019 > »
P W Ś C P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja